Дом Хармония
виж цялото видео
продължи към уебсайта

Общи условия

 1. Общи положения

 1. Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби на стоки през онлайн магазина www.domharmonia.bg. Уебсайтът и цялото му съдържание са собственост на „Дом Хармония“ ООД.

 2. Общите условия представляват договор за покупко-продажба между „Дом Хармония“ ООД и Вас, нашите Клиенти. Взаимоотношенията между нас ще се регулират от тези условия, от Политиката за лични данни и други условия и инструкции, създадени и публикувани от „Дом Хармония“ ООД в уебсайта.

 3. www.domharmonia.bg Ви предоставя възможност да закупувате предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като Вие се задължавате да се съобразявате и спазвате настоящите Общи Условия. Вие можете да извършвате валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина www.domharmonia.bg стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се считате за обвързан с клаузите на „Общи Условия” и се задължавате да ги спазвате. Използвайки www.domharmonia.bg за покупка на стоки се счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.

 4. По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:

Дом Хармония“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 131007022, с адрес за кореспонденция: гр.София, ул.Христо Ботев 64, с имейл адрес за връзка: office@domharmonia.com, и телефон за връзка: 0877377687, предлагащо за продажба стоки в онлайн магазин www.domharmonia.bg, наричано за краткост по-нататък „Продавач“.

www.domharmonia.bg е уебсайт за онлайн продажба на стоки, предоставяни от Продавача, и наричан накратко оттук насетне “Уебсайт”.

Под „стоки“, предоставяни от Продавача, се разбират описаните детайлно по вид, количество и цена и представени графично чрез снимки в Уебсайта текстилни продукти. Всеки от изброените продукти се описва с основните си характеристики и продажна цена.

Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало профил в Уебсайта и е съгласно с настоящите Общи Условия.

Профил” е информацията за Клиента (Имe, Фамилия, Адрес, Телефон, Е-mail, потребителско име и парола и др.), предоставени от последния при закупуване или регистрирането му в Уебсайта и съхранявана за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от Уебсайта услуги.

 1. С използването на Уебсайта Клиентът заявява, че е отговорен за поддържането на своя профил и парола, както и за защитен достъп до своя компютър. Профилът в Уебсайта е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за закупуването на стоки и услуги през Уебсайта, да променя паролата си за достъп, да се абонира или откаже абонамент за получаване на информационен бюлетин от Уебсайта. Клиентът е отговорен за всички дейности, които настъпват вследствие на използване на своята парола или профил.

 2. Продавачът не носи отговорност за загуби или повреди, породени от неспазване на отговорностите и задълженията на Клиента, според тези Общи Условия.

 3. За да закупи продукти, предлагани от този Уебсайт, Клиентът трябва да се регистрира и/или да предостави изисканата от Уебсайта информация. С въвеждането на каквато и да е информация на Уебсайта Клиентът заявява и гарантира, че:

 • Използва своята действителна самоличност;

 • Предоставя само вярна, точна, настояща и пълна информация;

 • Ще поддържа и своевременно актуализира информацията, която е предоставил, за да я запази като вярна, точна, актуална и пълна.

 • Е съгласен с Общите Условия на Уебсайта, като отбележи полето „Приемам условията за ползване на този Уебсайт”.

 1. Когато посещава нашия Уебсайт, купува продукти или използва нашата Форма за контакт, Клиентът комуникира с нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с Клиента чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на Уебсайта. С използването на Уебсайта, Клиентът се съгласява с това, че всички споразумения, бележки, оповестявания и друг вид комуникация, която ние предоставяме електронно, съответстват на всички законови изисквания, че тази комуникация е в писмена форма.

 2. Уебсайтът предоставя на Клиента информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки, чрез отправяне на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия и на действащото законодателство. Онлайн магазинът предоставя информация за предлаганите продукти и продажната цена, с включени всички данъци и такси, информация за начина на плащане и доставка.

 3. Настоящите Общи Условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Клиенти.

 4. Общите Условия могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

 5. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от продавача. Промените в Общите условия не засягат отношенията между продавача и потребителя, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на Общите условия заявка за покупка на стока/и.

 6. За въпросите, неуредени в настоящите Общи условия, всички спорове между страните ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване по законовия ред на Българското законодателство.

 1. Регистрация на профил. Изпращане на поръчки за покупка. Потвърждаване на поръчка

 1. За да извърши покупка на предлаганите продукти от Уебсайта, Клиентът предоставя изискваната информация без да се регистрира или като се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма), с което заявява своето изрично съгласие с настоящите Общи Условия. За успешно завършила регистрация, Клиентът получава потвърждение по телефона.

 2. Клиентът се съгласява, че е единствено отговорен за всички действия или бездействия, във връзка с неговия профил и парола, включително за съдържанието, създадено или асоциирано с неговия профил. Клиентът се задължава да поддържа поверителност за получените потребителско име и парола. Клиентът е задължен да уведоми незабавно Продавача за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.

 3. При поръчка или регистрация Клиентът предоставя следната информация:

 • Име

 • Фамилия

 • Е-mail адрес

 • Телефон

 • Адрес за доставка

 1. При поръчка за покупка Клиентът извършва следните последователни действия:

 1. Избира желаните от него продукти, които добавя в своята кошница като натисне бутон „Купи” срещу съответната стока.

 2. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята "Кошница" (намираща се в горната дясна част на уеб сайта).

 3. В своята "Кошница" Клиентът има възможността да променя броя на всяка добавена стока и да премахва вече добавени стоки;

 4. След като приключи с редакцията на избраните стоки, Клиентът натиска бутона „Плащане“ в долния десен ъгъл на екрана и избира дали желае да използва вече направена регистрация в Уебсайта, да пазарува без регистрация или да създаде такава, в случай, че не е регистриран. Клиентът попълва своите данни във формата. Непосредствено след формата за данни Клиентът трябва да приеме условията за ползване на сайта, както и да избере дали желае да се абонира за нашия E-mail бюлетин.

 5. След като премине на третата, финална стъпка, Клиентът избира желания метод на доставка и начин на плащане и натиска бутона „Потвърждаване на поръчката“.

 1. Във всеки етап от пазаруването, с изключение на вече потвърдена поръчка, Купувачът има право да променя прибавените в кошницата продукти или да се откаже от избраните до този момент продукти чрез връщане в началната страница или изход от уебсайта.

 2. Поръчката за покупка на стоки през Уебсайта се счита за извършена само след натискане на бутона "Потвърждаване на поръчката".

 3. Поръчката за покупка се приема и потвърждава от Продавача чрез потвърждение по телефона, или изпращане на съобщение до е-mail адреса на Клиента с данните на поръчката.

 4. Поръчката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока. При посочени непълни и/или неверни данни при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Продавача не възниква задължение за нейното изпълнение.

 5. Продавачът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, продавачът, в рамките на 24 часа в работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента – чрез обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента имейл – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание.

 6. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай Клиентът трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

 1. Доставка на поръчани стоки

 1. Условията за доставка са съобразно избраната от Клиента куриерска фирма.

 2. Всички доставки са на територията на България.

 3. При заплащане на поръчката с Наложен Платеж, всички разходи за доставка се заплащат допълнително от Клиента в момента на доставката.

 4. При заплащане с Банков Превод, всички разходи за доставка се заплащат допълнително от Клиента в момента на извършване на плащането на поръчката.

 5. Срокове за доставяне на поръчките: 5 работни дни.

 6. Стоката се доставя в транспортна опаковка, съобразно вида й.

 7. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка от куриерска фирма Еконт, Спиди или Лео Експрес.

 8. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поеме всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението.

 1. Цени и начин на плащане

 1. Всички цени в Уебсайта са посочени в български левове, с включени всички данъци и такси, за един брой и не включват разходите за доставка. Сумата, дължима за поръчаните продуктите може да бъде заплатена по един от следните начини:

  • Наложен Платеж

  • Банков Превод на посочените в Уебсайта банкови сметки

 1. При заплащане от страна на Клиента чрез Банков Превод, заявката се подава към куриера само и единствено след получаване на плащането в банковата сметка на Продавача.   

 2. Плащането по банков път се извършва на следната Банкова сметка:

БАНКА ДСК ЕАД

BIC код: STSABGSF

IBAN: BG67STSA93000022408406

 1. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките при плащане чрез Банков Превод.

 2. Доставчикът си запазва правото да променя обявените в сайта цени, без предварително да уведомява потребителите за това.

 1. Политика за връщане на стоки

 1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на стоката.

 2. В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, следва да изпрати Формуляр за упражняване правото на отказ от договора, и след потвърждение от страна на Продавача за получен Формуляр, да върне стоката с ненарушена цялост. Продавачът е задължен да възстанови на Клиента в пълен размер платените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Клиентът е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Продавача.

Формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
(Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)


До „Дом Хармония“ ООД

ЕИК 131007022

Адрес : гр.София, ул.Христо Ботев 64

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с. ..................................................................... /Адрес на потребителя/


................... ..................................

/Дата/ /Подпис на Клиента/

 1. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр.София, ул.Христо Ботев 64 или сканирано с подпис на клиента, на е-mail адрес: office@domharmonia.com.

 2. Правото на отказ от поръчка не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Продавачът не е в състояние да контролира;

 2. за всяка, поръчана от Клиента стока, която е била разопаковани и/или отворени от него и това е засегнало количествените и качествените й характеристики;

 3. при загуба на документи за доставка на поръчката.

 1. Клиентът се задължава да съхранява получените от Продавача стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по т. 2 по-горе.

 2. Политика за възстановяване на сума, заплатена с карта или банков превод. При необходимост от връщане на платени с дебитна/кредитна карта суми по закупени от Уебсайта стоки, това ще бъде направено чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Банковите разходи по възстановяването на тези суми са за сметка на Купувача.

 1. Права и отговорности на страните

 1. Продавачът полага грижа информацията в Уебсайта да се поддържа актуална, но не гарантира за пълнотата на същата.

 2. Продавачът не гарантира, че достъпът до Уебсайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Продавача.

 3. Продавачът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Уебсайта, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Продавача.

 4. Цялото съдържание на Уебсайта, включително текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и продуктите, описани на Уебсайта, са собственост на Продавача и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на горните, на Уебсайта в цялост и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Продавача. Използването на Уебсайтa не предоставя на Клиентите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

 5. Услугите и информацията предоставени тук са единствено за лично ползване на Клиента. Нищо от съдържанието на Уебсайта не прехвърля явни или скрити права, собственост или интереси на този Уебсайт към Клиента.

 6. Клиентът е длъжен да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, имейл адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

 7. Клиентът е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока указан в информацията за доставка и плащане на стоки. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от Клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

 8. Клиентът се задължава:

  1. Да използва предлаганите в Уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите Общи Условия.

  2. Да предоставя точна и вярна информация за себе си при регистрация в това число актуален и верен адрес на доставка и телефон за контакт, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин, да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта, да не извършва фиктивни поръчки.

  3. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикувано на уебсайта съдържание за каквито и да цели, извън изрично посочените в Общите Условия.

  4. Да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

  5. При получаване на поръчката трябва да провери съдържанието й за съответствия със заявката, както и за видими дефекти. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, потребителят трябва да се обърне към куриера за протокол за увредена пратка и в срок от 24 ч. да уведоми Продавача за случая.

  6. Да заплати транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката.

  7. Да заплати всички транспортни и други разходи по получаване и връщане на стоката, когато причината за връщане не е поради повреда в стоката. Продуктите и опаковката трябва да бъдат върнати с ненарушен търговски вид съгласно чл. 55 ал.7 от ЗЗП и да бъдат представени заедно с всички съпровождащи документи.

 1. Клиентът има право:

  1. Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите Общи Условия.

  2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите Общи Условия. Потребителят може лесно и по всяко време да осъществява достъп и да актуализира личните си данни чрез инструментите за редакция на профила си, освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Информацията ще бъде обновена незабавно.

  3. Да прекрати по всяко време, по свое желание, използването на услугите и Уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.

  4. Да избере свободно продуктите и количеството им и дали да ги заплати авансово чрез платформата за онлайн разплащания, или по банков път, или да заплати пълната сума в брой с наложен платеж при доставката като се съгласява, че Продавачът има право да приема авансово плащане за сключените онлайн договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

  5. Без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка и доставка на стоки в Уебсайта съгласно условията, посочени по-горе.

  6. Клиентът има право да върне закупени стоки, в случаите, когато по вина на Продавача получи различни от поръчаните от него продукти.

  7. Клиентът е длъжен да прегледа стоката при нейното получаване и в случай на видими дефекти има право на рекламация в 24-часов срок. В случай, че дефектите не могат да бъдат установени веднага поради естеството си, срокът за рекламация е 14 /четиринадесет/ дни от деня на получаване на стоката. Продавачът се ангажира дефектния продукт да бъде подменен с нов или да възстанови заплатените от клиента суми. В случай на дефектен продукт, разходите по замяната са за сметка на Продавача. В случай, че Продавачът не успее да набави нужните продукти, същият се задължава да уведоми Купувача и да му върне заплатената сума, в това число и транспортните разх

За да предоставим качествена услуга, www.domharmonia.bg използва бисквитки, някои от които са от изключителна важност да може сайта ни да работи функционално добре. Можете лесно и по всяко време да управлявате бисквитките в настройките на браузъра си.
СЪГЛАСЕН СЪМ